Golffami chung tay chống lại đại dịch Covid-19

659 Lượt xem

Diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, hàng loạt các nước trên thế giới thực hiện lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Thủ tướng chính phủ Việt Nam kêu gọi: người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, hàng loạt các công ty đóng cửa, người dân thất nghiệp. Đứng trước tình hình kinh tế đang khó khăn trên cả nước, Golffami thực hiện chủ trương “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” nhằm hỗ trợ tối đa những người nghèo, những người bị thất nghiệp đang trong hoàn cảnh khó khăn cùng nhau chống lại đại dịch Covid-19