Bạn đã biết hoàn thiện hồ sơ làm sân golf cần những gì

96 Lượt xem

Bạn đang có ý định xây dựng thi công sân tập golf nhằm mục đích kinh doanh hay phục vụ nhu cầu cá nhân. Bạn đang băn khoăn không biết hồ sơ sân golf như thế nào. Sau đây hãy cùng Golffami tìm hiểu về vấn đề này:
10 loại hồ sơ cần có để xin cấp chủ trương đầu tư sân golf

Theo quy định tại điểm h khoản 1 điều 31 Luật đầu tư 2014 thì việc được cấp phép xây dựng và kinh doanh sân golf thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ. Do đó, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Trình tự giải quyết hồ sơ quy hoạch xây dựng sân golf.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư theo quy định, hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được xử lý như sau:

Trong 3 ngày đầu tiên

Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.

Sau 15 ngày:

Các cơ quan này cũng sẽ gửi ý kiến về cơ quan đăng ký đầu tư ,Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Sau 25 ngày:

Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản 4 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư sân golf.

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có thể tiến hành dự án đầu tư mà không cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp nếu xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau 05 ngày sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Những cho chủ đầu tư khi tiến hành quy hoạch xây dựng sân golf

Quan điểm quy hoạch của Nhà Nước

– Xây dựng sân golf cũng phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tạo điều kiện góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng tăng dịch vụ, du lịch và lấy hiệu quả kinh tế, xã hội làm căn cứ đảm bảo trong việc phát triển môi trường bền vững;

– Quy hoạch định hướng xây dựng sân golf theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo môi trường xanh trong quy hoạch phát triển;

– Xây dựng các sân golf phải theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

– Các dự án sân golf cũng sẽ không được sử dụng đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị; đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng);

– Các dự án sân golf không được hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn ngân sách Nhà Nước để xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài các khu chức năng của các dự án golf;

– Ngoài mục tiêu thu lợi nhuận, việc xây dựng sân golf còn phải đáp ứng các nhu cầu giải trí, phát triển thể lực của cộng đồng.

Những điều kiện hình thành sân golf

– Phù hợp với những quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất của các địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Có vị trí địa lý phù hợp với yêu cầu, mục đích của dự án sân golf và điều kiện về kết cấu hạ tầng như giao thông, điện, nước; đáp ứng được yêu cầu về xử lý nước thải, bảo vệ môi trường bền vững;

– Diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100 ha;

– Một sân golf không được sử dụng quá 5 ha diện tích là đất lúa 1 vụ năng suất thấp;

– Thời hạn thực hiện đầu tư một dự án sân golf không quá 4 năm kể từ khi được cấp phép;

– Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng kiểm tra các hoạt động của các dự án sân golf được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật hiện hành;

– Phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.