fbpx

Thiết kế thi công Green golf Lâu Đài Mr Tiến Hưng Yên

Thiết kế thi công Green golf Lâu Đài Mr Tiến Hưng Yên

Hạng mục: Sân Green Golf và Hố Cát

Địa điểm thi công: Toà Lâu Đài khu đô thị Newcity Phố Nối Hưng yên

Diện tích thi công: 190 m2