fbpx

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Dự án: Thi Công Sân Golf Mini Lưới Golf Đồng Nai

Hạng mục: Thi công green golf, trụ lưới và lưới golf.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp nhà vui

Diện tích thi công: 250m2 green, 980m2 lưới và trụ lưới.

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Green golf đồng nai

Green golf đồng nai

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai

Thi Công Green Golf Lưới Golf Đồng Nai