fbpx

Green golf Đông Anh Hà Nội

Golffami chuyên thiết kế thi công sản phẩm dự án lớn nhỏ trên toàn quốc trong đó có dự án thiết kế thi công sân tập golf green golf Đông Anh Hà Nội bao gồm các hạng mục :

  • Thi công green golf và cung cấp thiết bị golf
  • Thi công hố cát
  • Lắp đặt khung tập golf
  • Diện tích 220m2

Địa chỉ dự án: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội

Green golf Đông Anh Hà Nội